Kabinet zet in op preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg

Een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen. We willen, wanneer we het nodig hebben, zorg die bij ons past. De vraag naar zorg neemt echter toe en er is krapte op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil de zorg nu en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Daarom zijn er akkoorden gesloten voor betere samenwerking met zorgpartijen en gemeenten. Preventie is hierin een belangrijk onderdeel om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. In 2023 wordt er € 6 miljard meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op € 103 miljard.1

Met deze woorden opent het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 september jl. haar nieuwsbericht nadat op 16 september het Integraal Zorgakkoord (IZA) door betrokken partijen is getekend. Het IZA stelt dat er € 90 miljoen beschikbaar is voor de bevordering van de mentale en fysieke gezondheid en preventie.

Sportgeneeskunde Midden Nederland is blij dat het kabinet de stap voorwaarts maakt en het belang van preventie voor de komende jaren heeft geïntegreerd in het IZA. De sportarts is als “medisch specialist in bewegen” zowel in het curatieve als het preventieve deel van de gezondheidszorg actief. Deze combinatie maakt dat de sportarts bij uitstek de medisch specialist is om u te adviseren als u het sporten weer wilt hervatten of als u wilt weten of deelname aan sport verantwoord is. Ook brengt de sportarts de gezondheid en conditie in kaart bij prestatieve sporters en geeft adviezen over de optimalisatie van de trainingsopbouw.

Sportmedische onderzoeken worden nu al door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering vergoed. De polisvoorwaarden voor 2023 zullen door de meeste zorgverzekeraars de komende weken worden gepubliceerd, maar wij hebben er vertrouwen in dat de vertaling vanuit het IZA hierin is terug te zien. De website Sportzorg.nl geeft een mooi overzicht van de verschillende zorgverzekeraars, aanvullende pakketten en de daarbij behorende vergoedingen voor sportmedische onderzoeken. Kijk op Sportzorg.nl of u voor 2022 nog recht heeft op vergoeding voor een sportmedisch onderzoek en/of laat u informeren voor verzekeringsjaar 2023.

Meer weten over de vergoedingen voor sportgeneeskunde? Kijk dan op onze webpagina https://smamiddennederland.nl/tarieven-en-vergoedingen/

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/20/kabinet-zet-in-op-preventie-en-intensievere-samenwerking-binnen-de-zorg