Sportgeneeskunde​

De sportarts is binnen de sportgeneeskunde een medisch specialist die gespecialiseerd is in sport- en bewegingsgerelateerde klachten. Dit kan zijn bij blessures en overbelastingsklachten, maar ook bij zorgvragen over onwel worden, inspanningshoofdpijn, onbegrepen prestatieafname, vermoeidheid, sport en medicatie, voeding of overtraining.

De sportarts is als medisch specialist gespecialiseerd in niet operatieve orthopedische en cardiologische klachten gerelateerd aan sport en bewegen.

sportgeneeskunde

De sportarts ziet dus ook patiënten die bovenstaande klachten ervaren, maar geen sport beoefenen. Deze klachten komen veelal voort uit een onbalans tussen belasting en belastbaarheid, de sportarts is bij uitstek de medisch specialist om hierin te behandelen en begeleiden.

De sportarts kan in een behandeltraject zowel diagnostiek als verscheidene behandelmethodes inzetten.

De sportartsen van Sportgeneeskunde Midden Nederland zijn gespecialiseerde sportartsen op het gebied van triathlon, wielrennen, hardlopen, zwemmen en schaatsen. Daarnaast is er specialistische kennis van diverse andere sporten.

Vanaf 1 januari 2016 is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist voor een blessureconsult noodzakelijk. Met de erkenning van de sportarts als medisch specialist vallen zorgvragen onder de zorgverzekeringswet. De zorgvragen worden dus ook door de basisverzekering vergoed. Voor een gedetailleerde toelichting op deze vergoedingenstructuur verwijzen wij u graag naar onze tarieven en vergoedingen.

U ontvangt na het maken van een afspraak de inloggegevens van uw persoonlijke omgeving in ons patiëntenportaal. Hier kunt u uw vragenlijst invullen, uw afspraken inzien en uw dossier bekijken.