Praktische informatie

Sportgeneeskunde Midden Nederland is aangesloten bij ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u als huisarts uw patiënt elektronisch doorverwijzen. Onze zorgproducten zijn te vinden onder: Medisch specialistische zorg > Sportgeneeskunde

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om uw patiënt te verwijzen met een traditionele verwijsbrief en deze toe te zenden of aan de patiënt mee te geven. 

 

Zorgaanbod

Praktijkvoorbeeld

Sportgeneeskundig consult bij inspanningsgebonden klachten

Bij prestatievermindering zonder duidelijke oorzaak.

Sportgeneeskundige revalidatie bij chronische aandoeningen

Opbouw na oncologische, cardiale of pulmonale pathologie of starten met sporten i.v.m. hoog cardiovasculair risicopatroon.

Bij overbelastingsklachten, pijnklachten, afwijkend herstel na een acute blessure of groeigerelateerde klachten.

Alle klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat met een conservatief beleid waar behandeling in de eerste lijn geen of verminderd effect heeft gehad. 

Conservatieve behandeling bij artrose van knie & heup

Bij bewegen en/of sporten met artrose.

Sportmedisch onderzoek (geen basiszorg)

Voor sporters die gerichter willen trainen met hartslagzones, verplicht voor fiets/ hardloopevenementen, duik-zweefvliegkeuringen, etc..