Klachtenregeling

Sportgeneeskunde Midden Nederland vindt uw mening erg belangrijk en we vinden het belangrijk dat uw bezoek naar tevredenheid is verlopen. Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn en/of suggesties ter verbetering hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening, daar waar mogelijk, te verbeteren. 

Als uw bezoek niet naar tevredenheid is geweest kunt u dit kenbaar maken middels een e-mail gericht aan ons secretariaat. Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en ons best doen om deze naar tevredenheid af te handelen. Mocht u echter het gevoel hebben dat dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of wanneer u een onafhankelijke uitspraak over uw klacht wilt, dan kunt u uw klacht laten behandelen door een klachtencommissie. Hier zijn geen kosten aan verbonden

De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en één lid. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij Sportgeneeskunde Midden Nederland op te vragen, zodat alle betrokkenen gehoord kunnen worden. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. 

Na het onderzoek wordt er een uitspraak gedaan over de gegrondheid en wordt er eventueel een aanbeveling gegeven over welke maatregelen er genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. Een schadevergoeding wordt niet door de klachtencommissie toegekend. 

De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen en kent geen schadevergoedingen toe. Dat wil zeggen dat Sportgeneeskunde Midden Nederland niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt, moet u een andere procedure volgen. Bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter.

Sportgeneeskunde Midden Nederland is aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenregeling.