Medisch-specialistische beweegzorg geïndiceerd bij postcovidsyndroom

Met het aflopen van de coronapandemie valt op dat het aantal mensen dat last heeft van het postcovidsyndroom is toegenomen. Van long covid, of post-covid, wordt gesproken wanneer er drie maanden na de eerste ziektedag nog klachten zijn (Bron: NOS). Longarts Merel Hellemons (Erasmus MC) schat in een artikel op NOS van maandag 26 december 2022, dat het mogelijk om honderdduizend mensen gaat. Zij spreekt van “giga-grote getallen”. Exacte cijfers zijn er niet, de Rijksoverheid houdt dit niet bij. Deze patiënten ervaren klachten als vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, spierpijn, concentratiestoornissen en tal van andere problemen.

Patiënten met postcovidsyndroom zijn vaak al onder behandeling bij meerdere eerstelijns zorgverleners en zien hun herstel stagneren. Zij komen in aanmerking voor medisch specialistische beweegzorg door een sportarts. Onlangs heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde de richtlijn longcovid aangepast waarin meer aandacht is voor gefaseerde beweeginterventie. In de eerste fase draait het om het in balans brengen van de belasting en belastbaarheid en ademhalingsoefeningen. De tweede fase richt zich op het verhogen van de belastbaarheid via een combinatie van laagintensieve duurtraining met krachttraining. De focus ligt hierbij op gecontroleerde ademhaling en hartfrequentie. Pas als deze fase is doorlopen kan intensievere training gestart worden.

Bij Sportgeneeskunde Midden Nederland (SMA) wordt deze nieuwe richtlijn toegepast met de inzet van een Verpleegkundig Specialist (VS) Lisette Goudzwaard. Zo wordt het uitgangsniveau van de conditie en gezondheidsgeschiedenis bij een intakegesprek met de VS besproken. Daarna volgt een inspanningstest bij de sportarts, welke de grenzen van de huidige conditie en klachten in beeld brengt. Hierbij is aandacht voor de cardiale, pulmonale en conditionele grenzen. De uitslagen hiervan worden besproken door de VS met de patiënt. Zij stelt een plan op maat op en evalueert dit met de patiënt. Expert opinion heeft uitgewezen dat de gefaseerde aanpak beter werkt voor patiënten met postcovidsyndroom.

Met de multidisciplinaire aanpak en implementatie van de richtlijn hoopt SMA de patiënten met postcovidsyndroom zorg op maat te bieden met aandacht voor de nazorg.

Intakegesprek plannen met Lisette?