Medisch specialist

Sportarts of medisch specialist in de beweegzorg

 

De sportarts is binnen de sportgeneeskunde een medisch specialist die gespecialiseerd is in sport- en bewegingsgerelateerde klachten. Dit kan zijn bij blessures en overbelastingsklachten, maar ook bij zorgvragen over onwel worden, inspanningshoofdpijn, onbegrepen prestatieafname, vermoeidheid, sport en medicatie, voeding of overtraining.

De sportarts ziet dus ook patiënten die bovenstaande klachten ervaren, maar geen sport beoefenen. Deze klachten komen veelal voort uit een onbalans tussen belasting en belastbaarheid, de sportarts is bij uitstek de medisch specialist om hierin te behandelen en begeleiden.Voor een sportblessure kent iedereen de weg, maar bij zaken als belastbaarheid, vermoeids-, uitputtings- of conditieklachten weet men de weg naar de sportarts nog niet zo goed te vinden. Een longarts of cardioloog zijn er vaak voor één orgaan en de sportarts kijkt naar het totaal. De longen, het hart én het gebruik van spieren wordt gemeten. Met chronische klachten, kan iemand veel baat hebben bij het ondergaan van een inspanningstest. Na die test volgt dan een persoonlijk advies over hoe belastbaar iemand is en een oefenschema.”

Ze zijn een netwerkspecialist gericht op samenwerking met de huisarts, eerstelijns paramedici (fysiotherapeuten) en andere medisch specialisten gericht op doelmatige zorg door de juiste zorgverlener. De mono- en multidisciplinaire toepassing van de kennis van de sportarts is een verrijking voor de beweegzorgketen en geldt als medisch specialistische aanvulling op de expertise van andere zorgprofessionals, zoals de huisarts, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, cardioloog, longarts en de revalidatiearts.

Samenvattend

Een sportarts is een expert en uniek door de combinatie van:

  • specifiek ketenonderzoek van het totale houdings- en bewegingsapparaat m.b.t. gewrichten, ligamenten, spieren en pezen
  • veel kennis over inspanningsfysiologie en trainingsleer
  • gerichte sport- en beweegadviezen voor iedereen
  • multidisciplinair werken met bijv. fysiotherapeuten en andere medische specialisten

Sportgeneeskunde bestrijkt het hele beweegcontinuüm van lichamelijk inactieven tot en met topsporters.