Sportgeneeskunde en echografie

Stel je hebt al maanden achillespeesklachten en sinds 2 weken valt wel op dat er een rode zwelling achter op de hiel zit.

De sportarts kan dan in een eerste consult vragen stellen om te bekijken wat de aanleiding tot de huidige klacht is en met een lichamelijk onderzoek wat biomechanisch de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Tevens kan uiterlijk de mogelijke schade bekeken worden.

Echter met echografie is niet alleen de uiterlijke schade te beoordelen maar kan ook dieper in het lichaam bekeken worden welke structuren beschadigd geraakt zijn. Je zou kunnen zeggen dat de beschadiging van de structuren dan het gevolg is van de overbelasting die er door welke oorzaak dan ook ontstaan is. Denk aan een te lange duurloop, een enkelverzwikking met te snel weer opstarten van het trainingsprogramma of verkeerd schoeisel of verkeerde looptechniek al dan niet door andere blessure veroorzaakt.

In dit geval kan er dan ook gekeken worden naar de slijmbeurs aan de achterzijde op de hiel of de slijmbeurs gelegen voor de achillespees, de achillespees zelf op de aanhechting op het hielbeen of wat hoger.

Om zo snel mogelijk te herstellen is van belang dat de oorzaak van de overbelasting zo snel mogelijk wordt aangepakt. Oftewel: advies over hoe te belasten, sporten en te handelen in dagelijks leven. Voorbeelden zijn: loopjes tot 20 min 3x per week en alleen op vlakke ondergrond, dragen van zooltjes en vooral geen schoenen dragen met een harde hielkap. Verder kan de echografie laten zien hoe lang een al dan niet beschadigde structuur waarschijnlijk nog nodig heeft om te herstellen. Ook kan bepaald worden of een injectie met corticosteroïden eventueel nut heeft om het herstelproces te bevorderen en te versnellen. Denk hierbij aan een ontstoken slijmbeurs. Onderstaand een fraai plaatje van een injectie onder echogeleiding in een ontstoken slijmbeurs van de knie. De blauwe pijl geeft de locatie van de naald aan. Het zwarte gebied is de overvulde slijmbeurs. Aan het linker uiteinde van de naald kun je de ontstekingsremmende vloeistof al de naald zien verlaten. Een mooi precisie-werkje samen met sportarts Bernard.
achillespees

Casus: slijmbeurs

Hieronder nog een ander voorbeeld van iemand met pijnklachten bij de achillespees. Dhr kwam bij ons met de diagnose ‘achillespeesontsteking’; op zich niet onlogisch gezien de locatie. Uit echografisch onderzoek blijkt echter dat de pees voor een belangrijk deel in orde is, maar dat de slijmbeurs eronder flink ontstoken is (blauwe pijl). Het differentiëren tussen verschillende problemen en structuren gaat soms beter met een echo. Of uw klacht in aanmerking komt voor echografie, bepaalt de sportarts. Deze zal dan een interne verwijzing maken, waarna u ingepland wordt aan de balie. Dit kan bijna altijd op zeer korte termijn en soms nog op dezelfde dag. De verslaglegging gaat via het Elektronisch Patiënten Dossier zodat de sportarts ook weer snel op de hoogte is. Indien nodig wordt er nog overleg gepleegd tussen echografist en sportarts. De vergoeding voor echografie gaat vanuit het DBC.
echo
Picture of Bernard te Boekhorst

Bernard te Boekhorst

Sportarts, met daarnaast de afgeronde universitaire studie tot medisch bioloog, inspanningsfysioloog. Voordat Bernard begon aan zijn specialisatie tot sportarts is hij in opleiding geweest tot cardioloog. Bernard heeft als specialisatie duursport (wielrennen, hardlopen en triathlon). Door zijn jarenlange wetenschappelijke onderzoeken en vanuit persoonlijke interesse is Bernard te Boekhorst inmiddels (inter)nationaal toonaangevend op het gebied van hardlopen en cardiologie. Bernard heeft in het verleden 30’45” op de 10 km gelopen en was jarenlang de snelste dokter van Nederland.

Picture of Mark Schouten

Mark Schouten

Sportfysiotherapeut en bewegingsdeskundige. Mark is sinds 2019 verbonden aan Sportgeneeskunde Midden Nederland. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring als (sport)fysiotherapeut en werkt hier als bewegingsspecialists en echografist. Mark voert zowel de fietspositie-analyse als de hardloop-analyses uit. Daarnaast heeft hij ruim 12 jaar ervaring als musculoskeletaal echografist. Hij ondersteunt hierin de sportartsen door echo’s te maken van o.a. pezen, spieren en gewrichten. Mark is wielrenner in hart en nieren.