De sportarts is er voor iedereen.

Bij de sportarts denkt men vaak aan de geblesseerde (top)sporter die gezien wordt door de sportarts. Dat klopt deels maar de sportarts doet veel meer en is er eigenlijk voor iedereen.

De definitie luidt als volgt; sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het bevorderen en herstellen van de gezondheid door sport en/of bewegen van mensen met chronische aandoeningen als covid.

Het is dus een misvatting dat ze er alleen zijn voor de topsporters. Anders gezegd; ook minder validen en mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, covid en COPD kunnen bij een sportarts terecht wanneer zij hun conditie willen opbouwen of klachten hebben rondom bewegen.

overreaching & overtraining

Samenvattend ziet de medische specialist in de beweegzorg de volgende klachten:

  • Blessures aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Alles wat te maken heeft met gewrichten, spier-pees, klachten met een afwijkend beloop en/of groeigerelateerde problematiek. Een voorbeeld; wanneer men met langdurige achillespees klachten rondloopt, niet sport maar wel regelmatig wandelt, waarbij verschillende interventies niet hebben geholpen kan een bezoek aan de sportarts zinvol zijn.

 

  • Inspannings-gebonden klachten.

Wanneer er aanhoudende en vaak onbegrepen vermoeidheid of prestatievermindering is en zonder duidelijke vindbare oorzaak.

 

  • Herstel na chronische ziekte.

Een voorbeeld: na doorgemaakte (Long) covid waar men een langer tijd ziek van was en waarbij reeds gevolgde behandeltrajecten geen of onvoldoende resultaat hebben gehad. De sportarts kan dan de werkelijke conditie/huidige niveau bepalen en met die gegevens wordt het behandeltraject opgesteld gericht op herstel.

 

  • Sportmedische onderzoeken.

Voor sporters die gerichter willen trainen met hartslagzones. Of wanneer je een medisch certificaat/keuring nodigt hebt voor een evenement/school in het buitenland/Nederland. Of voor iemand die wilt weten of hij of zij verantwoord bezig is met zijn sport en/of een gezondheidscheck wilt.

Zoals je kunt lezen zijn de kerntaken van de medisch specialist in de beweegzorg divers!

Wanneer u met een zorgvraag bij de sportarts komt, moet u in het bezit zijn van een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering, volgens een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dat houdt in dat de hoogte van de kosten (voor eigen rekening) afhangen van een tweetal zaken, namelijk: het eigen risico en de type zorgpolis.

Meer informatie kunt u lezen op:

De sportmedische onderzoeken vallen weer onder de aanvullende verzekering.

Mocht u nog vragen hebben over de medisch specialist in de beweegzorg of vragen omtrent de vergoeding, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Vincent Böhm

Vincent is sinds april 2022 verbonden aan Sportgeneeskunde Midden Nederland. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als (sport)fysiotherapeut en werkt hier als bewegingsspecialists en operationeel manager. Vincent voert zowel de fietspositie-analyse als de hardloop-analyses uit. Daarnaast is hij zelf al vele jaren actief in de triathlonsport, hardlopen en wielrennen.