Consulten sportarts

Wanneer u met een zorgvraag bij de sportarts komt, in het bezit van een verwijzing van de huisarts of medisch specialist, wordt uw behandeling vergoed uit de basisverzekering. Een behandeltraject bij de sportarts kan bestaan uit één of meerdere consulten en aanvullende diagnostiek, zoals een inspanningstest, echo, MRI, injecties, etc. Wordt u door de sportarts doorverwezen voor aanvullend onderzoek, zoals een fietspositiemeting of loopanalyse, dan valt dit onder vergoeding uit de aanvullende verzekering.

In het kort

Sportgeneeskunde Midden Nederland is een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Uw behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering, maar het kan in sommige gevallen zo zijn dat naast het eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft Sportgeneeskunde Midden Nederland een coulanceregeling ontwikkeld waar u aanspraak op kan maken, zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan. U kunt onderstaand een uitgebreide toelichting lezen op de vergoedingenstructuur, de tarieven en onze coulanceregeling. 

Vergoedingenstructuur

Wij brengen de kosten van uw behandeltraject, conform de regels van de zorgverzekeringswet, in rekening aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een behandeltraject wordt geopend vanaf de dag van het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt het behandeltraject gesloten en voorzien van een declaratiecode. Facturatie zal in de daaropvolgende weken plaatsvinden. Wanneer uw behandeltraject langer duurt dan 90 dagen wordt er op dag 91 een vervolgtraject geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen. Ook dit traject wordt voorzien van een declaratiecode waarop facturatie volgt en herhaalt zich tot u bent uitbehandeld.

Onderstaand ziet u in een kort filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit de totstandkoming van Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

De vergoeding en de hoogte van de kosten voor eigen rekening hangen af van een tweetal zaken, namelijk:
  1. Het eigen risico in 2024 is minimaal € 385,-. Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw eerste behandeltraject gestart in 2023, dan wordt uw eigen risico van 2023 aangesproken. Is een eventueel vervolgtraject gestart in 2024, dan wordt uw eigen risico van 2024 ook aangesproken.
  2. Het type zorgpolis in geval van niet gecontracteerde zorgGrofweg zijn er een tweetal verschillende soorten polissen, namelijk;
    • Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis heeft u recht op 100 % vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. De kans is klein dat u een eigen bijdrage moet betalen.
    • Naturapolis: U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken. De maandelijkse bijdrage van deze verzekering is over het algemeen genomen iets lager dan bij een restitutiepolis.

Voor de hoogte van de vergoeding en het gemiddeld gecontracteerde tarief kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Sportgeneeskunde Midden Nederland heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. In sommige gevallen ontvangt u de nota van Sportgeneeskunde Midden Nederland en dient u deze in bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen. U betaalt in dit geval dan rechtstreeks aan Sportgeneeskunde Midden Nederland en niet uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Een overzicht van onze passantentarieven 2024 kunt u vinden door op onderstaand PDF document “Passantentarief Sportgeneeskunde Midden Nederland 2024” te klikken.

Passantentarief Sportgeneeskunde Midden Nederland 2021

Passantentarief Sportgeneeskunde Midden Nederland 2022

Passantentarief Sportgeneeskunde Midden Nederland 2023

Passantentarief Sportgeneeskunde Midden Nederland 2024

Coulanceregeling

Sportgeneeskunde Midden Nederland heeft voor verzekeringsjaar 2024 een coulanceregeling opgesteld. U kunt gebruik maken van deze coulanceregeling in geval u onverhoopt geconfronteerd wordt met een hoge eigen bijdrage. Lees hier meer over onze coulanceregeling.