Inspanningstest met ECG

Inspanningstest met continue ECG (hartfilmpje) en, indien geïndiceerd, bloeddrukmeting en/of longfunctiemeting. Deze maximale inspanningstest wordt bij voorkeur op de fietsergometer uitgevoerd, maar kan ook op de loopband worden gedaan. De intensiteit (weerstand of snelheid) wordt telkens verhoogd onder continue ECG-controle.

Conditiemeting en beoordeling van de belastbaarheid van het hart. Dit onderzoek is met name geschikt voor mensen boven de 35 jaar die (willen gaan) sporten. met name voor mensen die mogelijk een verhoogd risico lopen op hart- en vaatproblemen vanwege gezondheidsklachten of familiair voorkomende hartproblemen