Duikkeuring

Dit onderzoek is vooral bedoeld voor een verplichte keuring bij duiken uitgevoerd door een geregistreerd duiksportarts.