DEXA-scan

Wanneer u een afspraak wilt maken voor een DEXA-scan dan is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist niet nodig. In geval van klachten is vaak de behandelend sportarts de aanvrager, maar u kunt ook zonder behandeling een afspraak maken voor een meting.  

Vergoedingenstructuur

Komt u op eigen initiatief of maakt de DEXA-scan onderdeel uit van uw sportmedisch onderzoek? In dat geval wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. In de meeste gevallen is dat een vastgesteld bedrag per jaar tussen de € 150 en € 500. We raden u aan om dit in uw polis te controleren, daarnaast geeft de site sportzorg.nl een mooi overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraar.

Indien uw behandeld sportarts een DEXA-scan aanvraagt als onderdeel van een behandeling, dan komt de vergoeding uit de basisverzekering en maakt het onderdeel uit van de Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Voor meer informatie over de vergoedingenstructuur in de basisverzekering, klik hier

De factuur ontvangt u te allen tijde van Sportgeneeskunde Midden Nederland. U betaalt de factuur aan Sportgeneeskunde Midden Nederland en dient deze in bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Tarieven

per 01-01-2024

DEXA-scan
Los onderzoek

€ 95

DEXA-scan
I.c.m. een sportmedisch onderzoek of inspanningstest

€ 80